ଚା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚା ଟିଣ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲାଭ କ’ଣ?

“ଚା”, ମୋ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବୟସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରମ୍ପାରିକ ପାନୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି |ଚା ’ମୋ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି |ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚା’କୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସତେଜ ପାନୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଚାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ହବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି |ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପିଇଥିବା ଚା ଅଲଗା ଅଟେ |କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ନହୁଏ, ତେବେ ଚା ଏହାର ମୂଳ ସୁଗନ୍ଧ ହରାଇବ |କିଛି ଲୋକ ଥରେ ଭଲ ଚା ପାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଚା ’ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ |ତେବେ, ଚା ପତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚା ଟିଣ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲାଭ କ’ଣ?

ଚା ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ |

ଚା ପତ୍ରର ରୂପାନ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସିଲ୍ ଟାଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଚା ପତ୍ରଗୁଡିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାୟୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱାଦ ହରାଇଥାଏ |ଏବଂ ଚା ଯେତେ ମହଙ୍ଗା, ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ସହଜ ଅଟେ |ଏକ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସକୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚା ’ପତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପୃଥକ କରିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେସନ୍, ହାଲୁକା-ଅବରୋଧ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ-ବିରୋଧ ଉପରେ ଏହାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |ଏହି ସମୟରେ, ଲୁହା ବାକ୍ସରେ କ no ଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ନଥାଏ ଏବଂ ଚା ପତ୍ରର ମୂଳ ସୁଗନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ |

ଚା ପତ୍ରକୁ ଲୁହା ବାକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, lid ାଙ୍କୁଣୀକୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିନ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା କେବଳ ଲୁହା ବାକ୍ସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାରେ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଚା ପତ୍ରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଅବନତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର କରିପାରେ |ଏହି ଉପାୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଚା ପତ୍ରଗୁଡିକ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ, ତଥାପି ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକାତର |

 

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -13-2022 |